Jazyková škola INSELSBERG & WINTON

Učitelé jazykové školy INSELSBERG & WINTON

Andrii

Andrii RU

 • Zkušený lektor ruštiny. Rodilý mluvčí.
 • Výuka studentů od začátečníků po nejpokročilejší.
 • Příprava na zkoušky v ruštině.
 • Pochází ze Sevastopolu.
 • Špičková úroveň češtiny.
 • Jeho velkou vášní je fotografování.
Aneta M.

Aneta M. CZ

 • zkušená lektorka češtiny pro cizince
 • učí češtinu více jak 5 let
 • učila kurzy češtiny již pro 4 české univerzity
 • vystudovala Český jazyk a literaturu na Univerzitě Karlově
 • učí úrovně A1- C1, skupinové i individuální kurzy
 • zaměřuje se také na Slováky, kteří chtějí mluvit perfektně česky
Botagoz

Botagoz EN

Kvalifikovaná lektorka angličtiny, stupně A2 - B2. Zkušená lektorka s českými studenty. Graduate Diploma Programme Management, INTO Manchester Architecture, Faculty of Architecture and Construction, L.N. Gumilyov Eurasian National University in Astana

Brigitte B. D.

Brigitte B. D. DE

 • lektorka němčiny, rodilá mluvčí, nemluví česky
 • pochází z Norimberku v Bavorsku
 • výuka němčiny stupně B1 – C2
 • vyučuje i na gymnáziu Nový Porg
Christian B.

Christian B. EN IT

 • rodilý mluvčí italštiny, nemluví česky, ovládá angličtinu
 • licence pro výuku na středních školách v Itálii
 • vyučuje italštinu B1 – C2, anglicky hovořící A1 – C2
 • zkušený lektor, vystudoval i ekonomii na VŠ, pracoval i turismu
Christophe M.

Christophe M. FR

 • rodilý mluvčí francouzštiny, narozen v Mulhouse, Francie
 • ovládá češtinu na stupni B1
 • zkušený lektor francouzštiny pokročilých stupňů
 • certifikovaný lektor pro výuku a testování francouzštiny
Dale H.

Dale H. EN

 • rodilý mluvčí, pochází z Austrálie
 • absolvent La Trobe University, Bendigo
 • zkušený lektor angličtiny stupně B1 – C2
 • TEFL Certifikace
Daniele R.

Daniele R. EN IT

 • zkušený učitel angličtiny a italštiny
 • rodilý mluvčí, narozený v Itálii
 • výuka angličtiny stupně B1 – C1, italštiny A2 – C2
 • žil na Novém Zélandě
 • 2,5 roku učitel angličtiny v South Sulawesi, Indonesii
David D

David D EN

 • Absolvent Georgia State University, Field Of Study - Film Production, Bachelor's Degree in Communications
 • Originally from Atlanta, GA (USA). Native speaker of English.
 • For the past 5 years, teaching language skills ranging from Business English and Soft Skills (presentation and communication skills) to English Grammar and FCE (First Certificate of English) preparation and proofreading of formal documents, articles and websites.
 • zkušený lektor angličtiny stupně B1 – C2
 • příprava na mezinárodní jazykové zkoušky
 • úspěšná příprava studentů na nejvyšší stupeň Cambridge zkoušek CPE
H. Annie

H. Annie FR

 • zkušená lektorka francouzštiny – z dvoujazyčné rodiny
 • hovoří česky, španělsky a anglicky
 • výuka francouzštiny stupně A1 – C2
 • studovala Karlovu Univerzitu a University of City London
Iva S.

Iva S. EN

 • Zkušená lektorka angličtiny stupně A1 - B2
 • Vystudovala University of West Bohemia – Middle Eastern Studies
 • Dlouholetý pobyt v zahraničí, včetně pracovní zkušenosti s Emirates Airline, Dubai, United Arab Emirates - jakožto Flight Attendant
Jacob A.

Jacob A. EN

 • zkušený lektor angličtiny, rodilý mluvčí, původem z Británie, nehovoří česky
 • silná stránka: komunikace a příprava na jazykové zkoušky
 • výuka angličtiny na stupních B1 – C2
 • příprava maturantů na britských školách v České republice
Jakub C.

Jakub C. EN

 • mladý kvalifikovaný lektor angličtiny, vyučuje stupně A1 – B2
 • dlouhodobý pobyt v USA
 • komunikativní přístup k výuce
 • příprava studentů na mezinárodní zkoušky a na maturity
Jana T.

Jana T. DE

 • vzdělaná a zkušená lektorka němčiny
 • vyučuje němčinu na stupních A1 – B1 podle evropského rámce
 • výuka na středních jazykových školách
 • zaměření na správné zvládnutí gramatických struktur a jejich převod do praktického jazyka
 • příprava na jazykové zkoušky z němčiny
Karolina

Karolina EN

 • zkušená lektorka angličtiny, stupně A1 - B2
 • mezinárodní zkušenosti s výukou ( Čína, Turecko, Španělsko)
 • studovala na Nicolai Copernicus University – Thorn, Poland
 • TEFL certifikace
Keo

Keo EN

 • rodilý mluvčí
 • pochází z USA, Minnesoty
 • zkušený lektor, stupně B1 - C2
 • studoval na University of Minnesota
 • TEFL certifikace
Kevin

Kevin EN DE

 • Deutsch als Fremdsprache - Universität Leipzig (BA)

 • Studoval obor Politoloji na škole Heinrich Heine Universität Düsseldorf (MA)

 • Studoval obor Fakulta sociálních věd UK Praha na škole Univerzita Karlova - Institut mezinárodních studií - Německá a rakouská studia (Mgr.)

 • Chodí do školy Faculty of Social Sciences, Charles University (Rigorosum)

 • Státní zkoušky tlumočník, překladatel

 • FCE, CAE, CPE

 • Akademické práce:

 • Komposita in der deutschen Sprache

 • Von den Künstlern und Intellektuellen geführte Wahlaktivitäten von 1961 -1972

Libuše W.

Libuše W. FR

 • Zkušená lektorka francouzštiny.
 • Výuka stupňů A1 - B1.
 • Dlouhodobý dvouletý pobyt ve Francii.
 • Zkušenost s výukou studentů různých věkových kategorií.
Liu Q.

Liu Q. CN

 • zkušený lektor čínštiny, rodilý mluvčí
 • ovládá češtinu na stupni C1 – C2
 • vyučuje všechny stupně čínštiny A1 – C2, kantonštinu i mandarínštinu
 • vyučuje skupinové, individuální a firemní kurzy
 • ve výuce se dozvíte spoustu zajímavostí ze života v Číně
Lucie

Lucie FR

 • intenzivní studijní fokus na francouzštinu
 • členka francouzského divadelního spolku
 • lektorka francouzštiny A1 - B2
Marco A.B.

Marco A.B. SP

 • zkušený profesor španělštiny, rodilý mluvčí
 • řadu let v české republice, hovoří česky na úrovni B2
 • vyučuje všechny stupně španělštiny od A1 do C2
 • studoval: CERMAT - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce: hodnotitel u maturitních zkoušek
 • hodnotitel podle společného evropského rámce
Marie K.

Marie K. RU

 • studium na Institutu interdisciplinárního výzkumu „Artes Liberales“ na Varšavské univerzitě, PhD
 • lektorka ruského jazyka na fakultě Artes Liberales, Varšavská univerzita
 • učitelka (ruský jazyk a literatura) (Kaliningrad, Rusko)
 • vyučuje všechny stupně ruštiny od A1 – C2
 • hovoří česky na stupni C2
Martina P.

Martina P. IT FR

 • zkušená lektorka francouzštiny a italštiny, rodilá mluvčí
 • vyučuje francouzštinu A1 - C1, italštinu A1 - C2
 • Università degli studi di Udine, UD (IT). angličtina, francouzština, komunikace, BA Cizí jazyky a literatura
 • mluví plynule italsky, francouzsky, anglicky, španělsky a trochu česky
Michal C.

Michal C. FR

 • zkušený lektor francouzštiny a překladatel
 • vyučuje stupně A1 – B2 podle evropského rámce
 • Université du Maine Le Mans, Francie, Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouc, Odborná francouzština pro hospodářskou praxi
Michal S.

Michal S. DE

 • zkušený lektor němčiny
 • vyučuje stupně A1 – B1
 • účast na jazykových pobytech v německy mluvících zemích
 • koncentrace na správné zvládnutí gramatických struktur spolu s komunikací
Olivia

Olivia EN FR

Zkušená lektorka francouzštiny a angličtiny pro vyšší stupně B1 - C2. Pochází z Paříže. Praxe i v oborech Training Development Spacialist, Communication. Magisterské vzdělání - Paris International Business School.

Petra D

Petra D EN

 • Zkušená lektorka angličtiny stupně A1 - B1
 • Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze
 • výuka angličtiny + projekty Praha Neznámá a Praha hravě, který Petra vede http://www.prahahrave.cz/ a provádí akce pro rodiny a pro školy
Petra N.

Petra N. EN CZ

 • pedagogické vzdělání a bohaté zkušenosti při výuce
 • trpělivost tolik nutná ve stupních A1 - B1
 • výuka angličtiny A1 - B1, příprava na FCE
 • výuka Czech for Foreigners A1 - C1
 • vedoucí kurzů češtiny pro zahraniční lektory naší jazykové školy IWLS
Su L

Su L CN

 • Zkušený a oblíbený lektor čínštiny
 • Pochází z Pekingu
 • Lektor jak skupinových tak individuálních kurzů
Thurston

Thurston EN

 • rodilý mluvčí z Británie
 • studoval the University of Lincoln
 • lektor stupňů B1 - C2 zkušenosti jak s dětmi tak dospělými
 • TEFL/TESOL certifikace
Valerie S.

Valerie S. EN RU CZ

 • absolventka Univerzity Karlovy v Praze, obor Specializace v pedagogice, angličtina
 • absolventka Univerzity Karlovy v Praze, obor Specializace v pedagogice, ruština
 • zkušená lektorka angličtiny, ruštiny a češtiny pro cizince
 • výuka skupinová, individuální i firemní
Veronika

Veronika FR

 • Velmi zkušená lektorka francouzštiny.
 • Výuka stupňů A1 -B2. Individuální i skupinová výuka.
 • Pobyt a studium ve Francii.
 • Veronika francouzštinou žije.
Yasmeira P. D.

Yasmeira P. D. SP

 • zkušená lektorka španělštiny, rodilá mluvčí
 • studuje již 8 let v Česku, proto hovoří i česky na stupni C1
 • vede jak skupinové, tak i individuální a firemní kurzy
 • vyučuje stupně B1 – C2
 • příprava na mezinárodní jazykové zkoušky